Bu site Prof. Dr. Ali Esat Karakaya tarafından hazırlanmıştır
Gıda Kontaminantları için Linkler

Yukarıda açıklandığı gibi gıda kontaminantları binlerce kimyasaldan oluşan geniş bir gruptur. Bu web sayfası içerisinde bunların tümü hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir Gıda kontaminantları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenlerin yararlanması için aşağıdaki web adresleri kaynak olarak verilmiştir. (Aşağıdaki tüm siteler erişim 21/02/2011)

1. Çevre Kirleticileri
Dibenzodioksinler ve Dibenzofuranlar
Dioksin (AB)Dioksin (FDA)Dioksin Web Sayfası
Kurşun (IPCS)Kurşun
Kadmiyum (WHO)Kadmiyum (IPCS)
Cıva (ATSDR)Cıva (WHO)Cıva
Metil Cıva (WHO)Metil Cıva
Radyonüklidler (IPCS)


2. Pestisitler
IPCS pestisit monografları
Pestisitler (WHO)Pestisitler


3. Mikotoksinler
Mikotoksinler (AB)Mikotoksinler (IPCS)Bazı Mikotoksinler (IPCS)
Patulin (WHO)
Okratoksin (IUPAC)Okratoksin (JECFA)
Aflatoksinler (WHO)Aflatoksinler (IARC)Aflatoksinler (EFSA)
Fumonisin B1 (IPCS)


4. Gıdalarda Kimyasal Tepkimelerle Oluşan Kimyasal Kirleticiler
N-Nitrozo Bileşikleri (IPCS) N-Nitroso Bileşikleri


5. Veteriner Hekimlikte Kullanılan İlaçlar
İlaçlar(WHO) İlaçlar (WHO)İlaçlar (WHO)


6. Ambalaj Malzemelerinden Gıdalara Taşınan Kirleticiler
Bisfenol A (EFSA)Bisfenol A (WHO)
Stiren (IPCS)
Vinil Klorür (WHO)
Fitalatlar (EPA)


7. Pişme Sırasında Oluşan Kirleticiler
Piroliz Ürünleri
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
Benzo(a)piren
Akrilamid (AB)Akrilamid (JECFA) Akrilamid (JIFSAN)

  
Gıda Katkı Maddeleri Ve Gıda Kontaminantları Sitesi Kuruluşu: Kasım 2001 Günceleştirme: 24 Şubat 2011 Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılamaz