Bu site Prof. Dr. Ali Esat Karakaya tarafından hazırlanmıştır
GIDA KATKI MADDELERİNiN ve GIDA KONTAMİNANTLARININ TANIMI

Gıda Katkı Maddeleri :

1997 tarihli “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği“ nde ve bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkartılan 2008 tarihli “Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği” nde gıda katkı maddeleri “Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisi ya da yan ürünleri, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olan maddeler” olarak tanımlanmıştır.

Gıda Kontaminantları :

Gıda kontaminantları, Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliği’nde bulaşan olarak tanımlanmaktadır. Bu bulaşanlar içindeki kimyasal kökenli olanları “gıdalardaki kimyasal kirlilikler” olarak sınıflandırıyoruz.

  
Gıda Katkı Maddeleri Ve Gıda Kontaminantları Sitesi Kuruluşu: Kasım 2001 Günceleştirme: 24 Şubat 2011 Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılamaz