Bu site Prof. Dr. Ali Esat Karakaya tarafından hazırlanmıştır
KAPSAM

Gıda Güvenliği başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal sağlık otoritelerinin öncelikli konusudur. Bu kapsamda gıdalara çeşitli amaçlar için katılan gıda katkı maddeleri ve gıdalara istenmeden bulaşan kimyasal kirlilikler de (kontaminantlar) uluslararası düzenlemelerle yönetilirler. Bu düzenlenmelerde temel amaç insan sağlığının korunmasıdır. Bu noktada toksikoloji bilimin önemi ortaya çıkar. Kullanılan tüm kimyasallar için yapılan güvenlik testleri ve bunların yorumlanması toksikolojinin konusudur. Toksisite test sonuçlarıyla başlayan süreç, uluslararası düzenlemelere bunun ardında da ulusal regülasyonlara (yasal düzenlemeler) ulaşır. Bilime dayalı risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk iletişiminden oluşan “risk analizi” metodolojisi kullanılarak da hedeflenen kimyasal madde “kabul edilebilir risk sınırları” içinde tutulur.

Sitede, gıda katkı ve kontaminantlarının toksisite testlerinden başlayarak risk bazlı yönetilmelerine kadar olan süreç açıklanacaktır. Bu süreçte toplumda gıda katkıları konusunda bilimsel gerçeklerle çelişen negatif risk algısının oluşmasının nedenleri örneklerle açıklanacaktır. Konu ile ilgili uzman düzeyinde bilgiye ihtiyaç duyanlar için de ilgili kuruluşlara, bilimsel makale ve güvenilir dökümanlara linkler verilecektir.

Gıda Katkı Maddeleri Ve Gıda Kontaminantları Sitesi Kuruluşu: Kasım 2001 Günceleştirme: 24 Şubat 2011 Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılamaz