TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

KBRN Çalışma Grubu


Sermet Sezigen, Koordinatör
Onur Erdem
Nurşen Başaran
Ahmet Aydın
Merve Bacanlı
Özlem Atlı Eklioğlu

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ajanlar ile toksik endüstriyel kimyasallar kazaen veya terörist maksatla yayılabilirler. Bu ajanların; kullanıldıkları takdirde toplumda paniğe yol açma, toplumu terörize etme ve kitlesel zayiatlara yol açabilme potansiyeli mevcuttur. Olası bir yayılımdan sonra KBRN ajanlarının erken tespiti ile KBRN yaralılarının tıbbi yönetimi; inovatif ürünlerin geliştirilmesine yoğunlaşan, kritik öneme sahip ulusal savunma teknolojileridir.

KBRN çalışma grubu; KBRN ajanlarının insan üzerindeki etkilerini toksikolojik bakış açısıyla inceler. Grup ayrıca KBRN ajanlarının tespit ve tedavisine ilişkin yeteneklerin geliştirilmesine yönelik ARGE çalışmaları ile ilgilenir. Sinir ajanları ile yakıcı ajanların toksikodinetik parametreleri grubun bir başka ilgi alanıdır.

Amacımız; ulusal KBRN savunma projelerini toksikoloji kapsamında desteklemek, yüksek öğrenimde KBRN farkındalığını artırmak, sağlık profesyonellerine konuya ilişkin eğitimler vermek, toplumu KBRN ajanı maruziyetine karşı alınabilecek sağlık ve korunma tedbirleri hakkında bilgilendirmek, KBRN olayı öncesi veya sonrasında kamu kurumlarına hazırlık ve müdahaleye yönelik danışmanlık vermek, KBRN ile ilintili ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere Derneğimizin bakış açısı kapsamında katılım sağlamaktır.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.