TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

Moleküler ve Hücresel Toksikoloji


Hilmi Orhan, Koordinatör

Sinem Ilgın

Sibel Özden

Hande Sipahi

Suna Atasayar Sabuncuoğlu

Moleküler ve hücresel toksikoloji, kimyasal ajanların hücre ve organel düzeyinde etki şekli (mode of action; MOA) ve toksisite yolaklarına (pathway of toxicity; POT) odaklanmış olan çalışma alanıdır. Kimyasalların neden olduğu toksik etkilerin moleküler düzeyde mekanizmalarının araştırılması, hücre biyolojisinin temel işleyişinin de daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Örneğin siyanür ya da rotenon gibi toksinlerin etki mekanizması, Krebs döngüsü gibi hücresel enerji metabolizmasının merkezindeki bir bileşenin varlığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde karbon monoksitin toksik etki mekanizması ise hemoglobinin oksijen bağlama ve hücrelere taşıması gibi yaşamın temel bir fizyolojik olayının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda moleküler toksikoloji hücre büyümesi ve farklılaşmasını değiştiren toksik ajanların mekanizmalarını inceler ve bu toksik ajanlara karşı hücrelerin gen düzeyinden başlayarak tepkisini araştırır. Toksisite mekanizmalarının moleküler ve hücresel düzeyde anlaşılması, insanların aynı kimyasallara maruz kalması durumundaki riskin değerlendirilmesinde deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçların daha yüksek bir kesinlikle insana uyumlandırılmasında kilit rol oynar. Yani deneysel yüksek dozların gerçekteki düşük dozlara uyarlanması, doğrusal olmayan bir model gerektirir ki bu ancak mekanizma bilgisiyle mümkündür. Benzer şekilde bir türden bir başka türe uyarlama da yine toksisite mekanizması hakkında ayrıntılı bilgi gerektirir. Son yılların moleküler biyoloji yöntemleri, toksikolojiyi anlamamızda önemli olanaklar sağlamıştır.

Moleküler ve Hücresel Toksikoloji Çalışma Grubu alandaki bilimsel çalışmaların iyileştirilmesi ve bilgi paylaşımı amaçlı etkinlikler düzenlenmesi konusunda TTD Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunacaktır. Ülkemizde moleküler ve hücresel düzeyde toksikoloji çalışmalarında işbirliklerinin arttırılması, bilimsel ve teknik/teknolojik kalitenin yükseltilmesi, çalışma grubumuzun asıl hedefidir.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.