TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

VİZYON / MİSYON


VİZYONUMUZ

  • Dünyada toksikoloji alanındaki bilimsel gelişmeleri takip ederek insan ve çevre sağlığının toksikoloji bilimi temelinde geliştirilmesine ve daha güvenli koşulların oluşmasına etkin düzeyde katkı sağlanması.

MİSYONUMUZ

  • Toksikoloji bilimi ve eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine öncülük ederek insan ve çevre sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlamak,
  • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin güvenliklerini değerlendirmek,
  • Ulusal ve uluslararası alanda küresel sağlığın korunması için düzenleyici kuruluşlara veri sağlanması,
  • Ülkemizin toksikoloji alanındaki tanınırlığına uluslararası düzeyde katkı sağlanması,
  • Toksikoloji alanında uzman kişilerden oluşan üyeler arasında etkili bir iletişim oluşturarak bilimsel iş birliğini güçlendirmek,
  • Toksikoloji alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uzmanlık bilgisi ve görüşlerin ortaya konması ve bilimsel eğitim ihtiyaçlarına yönelik gerekli desteğin sağlanması,
  • Dünyada toksikoloji alanındaki gelişmeleri aktif ve etkin bir şekilde takip ederek bilimsel temelli organizasyonları düzenlemek ve bunlara aktif katılım sağlanması.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.