TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

Toksiloji Kitabı


 

Sayın Üyeler,

 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Hacettepe Üniversitesi Basımevi tarafından yayımlanan toplam 12 bölüm ve indeks dahil 348 sayfadan oluşan TOKSİKOLOJİ (ISBN 978-975-491-501-3)  kitabına ulaşabilmek için gereken bilgiler aşağıda sunulmuştur:
 
 
Kitabın temin edilebilmesi için açıklama kısmına “Toksikoloji Kitabı” yazılarak aşağıdaki hesaba kitap ücretinin yatırılması ve dekontun alıcı adı-soyadı, açık adresi, cep telefonu bilgileri ile hueftoksikoloji@gmail.comadresine iletilmesi yeterli olacaktır. Üniversitemizin ilgili satış birimi, “alıcı ödemeli” olarak sizlere kitap(lar)ınızı ulaştırabilecektir.

 

Toksikoloji kitabı ücreti: 45,00 TL

Hesap adı: H.Ü. Döner Sermaye İşletme (D.S.İ.) Müdürlüğü

Hesap IBAN: TR07 0001 2001 5410 0006 0000 60 

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.