TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

"İlaç Geliştirmede Klinik Öncesi Toksikoloji Kursu" Başarıyla Tamamlandı.


Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)

İlaç Geliştirmede Klinik Öncesi Toksikoloji Kursu, 24 Kasım-4 Aralık 2020 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ve AstraZeneca Clinical Pharmacology and Safety Sciences iş birliği ile düzenlenmiştir. Kurs kapsamında planlanan seminerler Astra Zeneca’nın Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri merkezlerinde ilaç geliştirme programları toksikoloji proje liderleri ve EÜEF Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından verilmiştir. Kursun ana hedef kitlesi aşağıdaki duyuruda belirtildiği şekilde İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) İlaç Analiz ve Kontrol Birimi’nde GLP onaylı klinik öncesi toksikoloji testleri hizmeti veren kişiler ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı’na kayıtlı, bu alanda tez çalışması yapan öğrenciler ve doktora sonrası çalışmalarda bulunan araştırmacılar olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte seminerler üniversitelerde başta toksikoloji ve farmakoloji alanında çalışan dış katılımcılara da çevrimiçi olarak açılmıştır.

Aşağıdaki programda görüldüğü üzere 24 Kasım 2020 tarihinde kurs liderleri tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan kurs, ilaç geliştirme sürecinde yapay zekâ uygulamaları, in silico, in vitro ve in vivo güvenlilik ve toksisite çalışmaları hakkında verilen seminerlerle devam etmiştir. Kurs programında görüleceği gibi gerek küçük molekül gerekse biyoteknolojik ilaç geliştirmede klinik öncesi güvenlilik ve toksisite testlerinin tasarlanması, uygulanması ve yorumlanması konularında iki hafta süreyle 12 seminer yer almıştır.

Ülkemizde biyoteknolojik ilaç geliştirme konusuna yoğunlaşmış ilk kapsamlı merkez olan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ve Ege Üniversitesinde yapılan çalışmalar ile küresel farmasötik sektörde ilk 10 firma arasında yer alan Astra Zeneca’da pratikte yapılan çalışmaları senkronize etmeye yönelik olan bu girişim, iş birlikleriyle devam edecektir.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.