TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

18. Olağan Genel Kurul Toplantısı


Türk Toksikoloji Derneği'nin 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Kasım 2023 Salı günü saat 14:30'da Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Hedef Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. 

2023-2025 yıllarını kapsayan dönem için seçilen Türk Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

  • Başkan:  Yalçın DUYDU, Ph.D. (Ankara Üniversitesi)
  • 2. Başkan: Bensu KARAHALİL, Ph.D. (Gazi Üniversitesi)
  • Sekreter: Özlem ATLI-EKLİOĞLU, Ph.D. (Anadolu Üniversitesi)
  • Sayman: Onur ERDEM, Ph.D. (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
  • Üye: Aylin ÜSTÜNDAĞ, Ph.D. (Ankara Üniversitesi)
  • Üye:  Suna SABUNCUOĞLU, Ph.D. (Hacettepe Üniversitesi)
  • Üye: Sibel ÖZDEN, Ph.D. (İstanbul Üniversitesi)

TTD Yönetim Kurulu adına,
TTD Genel Sekreteri
Özlem ATLI-EKLİOĞLU

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.