TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

ÜYELİK


1. AŞAMA

TTD Uye Başvuru Formu ’nu doldurup kendi adınızla kaydettikten sonra (örneğin “TTD üye başvuru formu-Burak ARICI.doc”), güncel özgeçmiş ve yayın listenizle birlikte elektronik olarak dernek genel sekreterliğine (Doç.Dr. Özlem Atlı (ecz.oatli@gmail.com) ) ulaştırınız.

2.AŞAMA

Başvurunuzun Dernek Yönetim Kurulu tarafından incelenip uygun bulunması durumunda, e-posta ile sizden istenmesinin ardından aşağıdaki belgeleri elden, normal posta ya da kurye yoluyla Dernek Genel Sekreterliği'ne ulaştırınız.

Doç.Dr. Özlem Atlı Eklioğlu

TTD Genel Sekreteri

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

26470 Eskişehir 

e-Posta: ecz.oatli@gmail.com

 

Üyelik giriş aidatı 30 TL + bir sonraki yılın aidatı 25 TL olarak toplamda 55 TL ödenmelidir:

1. Banka dekontu 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. Üyelik talebine dair Türk Toksikoloji Derneği Başkanlığı'na hitaben yazılmış dilekçe,

4. Bir adet vesikalık fotoğraf (arkasına kurşun kalemle isim-soy isim yazılmış olmalı)

Sonuç size resmi elektronik mektupla bildirilecektir.

Üyelerimiz için yıllık aidat 25 TL'dir. Bu aidat, her yıl Ocak ayı sonuna kadar Türk Toksikoloji Derneği hesabına (IBAN No: TR860004600395888000190011) üye adı ve TTD …… yılı aidatı açıklamasıyla yatırılmalıdır.

TTD Üye Başvuru Formu 'nu indirerek doldurabilirsiniz.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.