Duyurular EtkİNLİKLER

 • Yeni Yönetim Kurulumuz

  2013-2015 Yönetim Kurulumuz belirlendi...

  Devamı

  III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu 

  12-14 Haziran 2014 yılında derneğimizce düzenlenen III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu "Toksikolojide Güncel Konular" başlığı ile İzmir'de gerçekleşti.

  Bilgi

Dernek Başkanından

Sayın Üyeler,                                                                                   

hilmi orhan001

Son aylarda toksikoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra dünya ve ülke gündemi de oldukça yoğun bildiğiniz gibi. En son Soma Kömür Madenleri’nde yaşadığımız facia ve resmi rakamlarla 301 can kaybı hepimizi çok derinden sarstı. Bu son olay insana saygı ile sıkı sıkıya bağlı bir biçimde bilim ve teknolojinin sunduğu risk azaltıcı önlemleri titizlikle uygulamanın ne kadar önemli olduğunu çok acı bir biçimde bir kez daha hepimize hatırlattı. Büyük oranda karbon monoksit zehirlenmesinin neden olduğu anlaşılan bu facianın küçük çapta dahi bir daha yaşanmaması için iş güvenliliği kurallarına uyularak insan sağlığı ve hayatının korunması en büyük dileğimiz, aynı zamanda kişisel ve örgütsel olarak takipçisi de olmamız gereken bir konu.

Dünya gündemini bir süredir meşgul eden Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi kriz nedeniyle Ukrayna Toksikoloji Derneği yönetimine TTD adına gönderdiğimiz üzüntü ve desteğimizi bildiren mektup ve aldığımız teşekkür yanıtını TTD Bülteni’nin Haziran 2014’de yayınlanacak olan 39. Sayısında görebilirsiniz. Bu arada bir kez daha TTD Bültenlerinin bir önceki 38. Sayıdan başlayarak sadece dijital ortamda ulaşılabilir şekilde dernek sitesinde yayınlanacağını ve basılı halde adreslere gönderilmeyeceğini hatırlatmak isterim. Bunun bir istisnası dernek olarak gerçekleştireceğimiz bilimsel etkinliklerimiz olacaktır; etkinlik programı ve bilimsel özet ya da tam metinleri içeren kitapçıklar, Bülten özel sayısı olarak basılacak ve katılımcılara dağıtılacaktır. Bu uygulama bildiğiniz üzere Kasım 2012 ve Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz sırasıyla 8. TTD Kongresi ve II. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu’nda başlatılmıştır. Katılımcılar dışındaki üyelerimiz, söz konusu özel sayılara sadece dijital ortamda dernek sitesinden ulaşabileceklerdir (www.turktox.org.tr).

ERT Eurotox Kayıtlı Toksikolog Sistemi

ERT Sistemi

Leonardo Da Vinci Kimyasal Farkındalık Projesi

Kimyasal Farkındalık Projesi

GIDA Katkı Maddeleri ve Kontaminantları

Gıda Katkı Maddeleri ve Kontaminantları