Duyurular EtkİNLİKLER

 • 50. EUROTOX Kongresi

  bluered7-10 Eylül 2014 tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yapılan 50 EUROTOX Kongresi'nde, EUROTOX 2016-2018 dönemi başkanlığına dernek üyemiz Prof. Dr. Mümtaz İŞCAN seçilmiştir.

  7-10 Eylül 2014 tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yapılan 50 EUROTOX Kongresi'nde, EUROTOX-Molecular Toxicology Specialty Section başkanlığına dernek başkanımız Prof. Dr. Hilmi ORHAN seçilmiştir.
 • NANOTOX 2014, 7th International Nanotoxicology Congress

  Türk Toksikoloji Derneği’nin ana sponsoru olduğu "NANOTOX 2014, 7th International Nanotoxicology Congress" 23 – 26 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Kongrenin program ve özet kitabı için tıklayınız
 • Yeni Yönetim Kurulumuz

  2013-2015 Yönetim Kurulumuz belirlendi...

  Devamı

  III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu 

  12-14 Haziran 2014 yılında derneğimizce düzenlenen III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu "Toksikolojide Güncel Konular" başlığı ile İzmir'de gerçekleşti.

  Bilgi

Dernek Başkanından

Sayın Üyeler,                                                                                   

hilmi orhan001

Derneğimiz kurulduğu 1988 yılından beri her 3 yılda bir uluslararası katılımlı TTD Kongreleri’ni düzenliyor bildiğiniz gibi, en son 8. Kongreyi Kasım 2012’de Antalya’da gerçekleştirmiştik. Son yıllarda dernek üyelerimizin ulaştığı performans düzeyi ve ülkede gittikçe yoğunlaşan toksikoloji gündemi nedeniyle 3 yıllık araların bir araya gelmek ve gündem konularını görüşmek için fazla uzun olduğu fark edilince 2010 yılında bölgesel sempozyumlar gerçekleştirilmesine karar verildi ve ilki aynı yıl Mersin’de yapıldı. Bunu 2013 yılında Eskişehir-Anadolu Üniversitesi’nde yapılan II. Sempozyum izledi. Bu serinin III’sünü geçtiğimiz aylarda 12-14 Haziran 2016 tarihleri arasında İzmir-Ege Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirdik. Söz konusu anabilim dalı aynı zamanda öğretim üyesi olarak da görev yaptığım yer olduğu için hem ev sahibi, hem de dernek başkanı olarak yer aldığım bu etkinliğin benim için özel bir yeri oldu.


Etkinliğimiz 12 Haziran Perşembe günü yarımşar günlük 2 sürekli eğitim kursu ile başladı. Sabah 9:30-12:15 arasında Prof. Dr. Hande Gürer Orhan tarafından verilen “Endokrin bozucu bileşikler ve analizleri” başlıklı kursta 30, öğleden sonra Prof. Dr. Sinan Süzen tarafından verilen “Kimyasalların neden olduğu hastalıkların gelişimi ve tedavisinde genetik farklılıkların önemi ve analizi” başlıklı kursta ise 35 kayıtlı katılımcı yer aldı. Her 2 konuda verilen temel bilgilerin ardından güncel olarak uygulanan laboratuvar analizleri, biyolojik etki/toksisite test yaklaşımları ve bunların uygulanması yanında yorumlanması aşamasındaki kritik noktalar tartışıldı. Bu iki kursla birlikte derneğimizin periyodik olarak düzenlediği kurs sayıları 7’ye ulaşmıştır. Toksikoloji konusunda hem teorik, hem de uygulama açısından gündemde olan ve araştırıcıların deneyime gereksinim duydukları öncelikli araştırma alanlarına yoğunlaşılması gibi dinamiklerle karar verilen kurs konuları, yenilerinin eklenmesiyle sürdürülecektir.Önümüzdeki en yakın dernek aktivitesi, 2015 Nisan ayında düzenlenmesi düşünülen 9. TTD Kongresi’dir. Bu kongrede yenileriyle birlikte diğer kurslar da ön talepler doğrultusunda açılacaktır.

 

Dernek Başkanından

Sayın Üyeler,                                                                                   

hilmi orhan001

Son aylarda toksikoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra dünya ve ülke gündemi de oldukça yoğun bildiğiniz gibi. En son Soma Kömür Madenleri’nde yaşadığımız facia ve resmi rakamlarla 301 can kaybı hepimizi çok derinden sarstı. Bu son olay insana saygı ile sıkı sıkıya bağlı bir biçimde bilim ve teknolojinin sunduğu risk azaltıcı önlemleri titizlikle uygulamanın ne kadar önemli olduğunu çok acı bir biçimde bir kez daha hepimize hatırlattı. Büyük oranda karbon monoksit zehirlenmesinin neden olduğu anlaşılan bu facianın küçük çapta dahi bir daha yaşanmaması için iş güvenliliği kurallarına uyularak insan sağlığı ve hayatının korunması en büyük dileğimiz, aynı zamanda kişisel ve örgütsel olarak takipçisi de olmamız gereken bir konu.

Dünya gündemini bir süredir meşgul eden Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi kriz nedeniyle Ukrayna Toksikoloji Derneği yönetimine TTD adına gönderdiğimiz üzüntü ve desteğimizi bildiren mektup ve aldığımız teşekkür yanıtını TTD Bülteni’nin Haziran 2014’de yayınlanacak olan 39. Sayısında görebilirsiniz. Bu arada bir kez daha TTD Bültenlerinin bir önceki 38. Sayıdan başlayarak sadece dijital ortamda ulaşılabilir şekilde dernek sitesinde yayınlanacağını ve basılı halde adreslere gönderilmeyeceğini hatırlatmak isterim. Bunun bir istisnası dernek olarak gerçekleştireceğimiz bilimsel etkinliklerimiz olacaktır; etkinlik programı ve bilimsel özet ya da tam metinleri içeren kitapçıklar, Bülten özel sayısı olarak basılacak ve katılımcılara dağıtılacaktır. Bu uygulama bildiğiniz üzere Kasım 2012 ve Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz sırasıyla 8. TTD Kongresi ve II. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu’nda başlatılmıştır. Katılımcılar dışındaki üyelerimiz, söz konusu özel sayılara sadece dijital ortamda dernek sitesinden ulaşabileceklerdir (www.turktox.org.tr).

ERT Eurotox Kayıtlı Toksikolog Sistemi

ERT Sistemi

Leonardo Da Vinci Kimyasal Farkındalık Projesi

Kimyasal Farkındalık Projesi

GIDA Katkı Maddeleri ve Kontaminantları

Gıda Katkı Maddeleri ve Kontaminantları